top of page

چاکراها نیلوفران عاشق

     خداوند خودش را نور آسمان‌ها و زمین معرفی‌‌ می‌کند.

     چاکراها[1] ‌‌این نور و انرژی ارزشمند را گرفته به بدن ما‌‌ می‌رساند تا ما به حیات خویش ادامه داده و لایه‌های لطیف خویش را سرشار از‌‌ این نور بکنیم تا قلبمان آماده‌ی نثار عشق و شفقت بیشتری شود دانشی که به ما اجازه‌‌ می‌دهد، نوع مرغوب‌تر و به‌‌ میزان متعادل‌تر ‌‌این انرژی را به طرف خود بکشیم، علم شناخت چاکراها ست.‌ ‌این مراکز انرژی، در سانسکریت به معنی چرخ بوده و به گرداب‌های مخروطی شکل انرژی‌‌ یا به چرخ‌های انرژی که درون‌ هاله‌ها می‌چرخند و به ارتعاش در‌‌می‌آیند گفته‌‌ می‌شود که حدود سه تا چهار ‌‌اینچ قطر دارند‌‌ این چاکراها داخل کالبد فیزیکی ما نیستند بلکه داخل حوزه‌ی انرژی اطراف بدن ما جای دارند. هفت چاکرای اصلی که در‌‌این گفتمان بیشتر روی آنها توضیح داده خواهد شد بیست و یک چاکرای فرعی چهل و نه چاکرای کوچکتر و صدها چاکرای[2] ریز در بدن انسان‌ها نور و انرژی را از کیهان‌های الهی گرفته و به ترتیب قرار گرفتن‌شان از کندالینی (پایه‌ی ستون فقرات) تا کف سر (جایگاه مزاج پیشین)، انسان را از قلمروهای انفرادی به قلمروهای والاتر لایتناهی رهنمود‌‌ می‌سازد.

     انرژی‌های دوگانه در زبان ما خیر و شر در سنت‌های باطنی چینی‌ها yang , Yin در مصر باستان Nekhebet و Vatchet و در هند Ida وPinyala توسط چاکراها جذب‌‌ می‌شوند و عکس‌العمل‌های همگون به وجود‌‌ می‌آورند. زمینه‌ی جذب انرژی خیر و شر را خود شخص نسبت به خصوصیات رفتاری و اعمالی خویش به وجود‌‌ می‌آورد. اگر شخص جزیی بین باشد و به دنبال وراجی‌های بیهوده‌ی ذهن برود انرژی منفی را جذب‌‌ می‌کند، ‌‌این شخص در تمام پدیده‌ها‌‌ می‌تواند بی‌نهایت منفی ببیند و‌ هاله‌ی انرژی‌اش پست و تاریک شود و در نهایت روحش محکوم به سقوط شود.

     شخص کلی‌ نگر و مثبت‌ اندیش انرژی خیر را جذب کرده و‌‌ می‌تواند بی‌نهایت مثبت ببیند و از انرژی سرشار آن به سطوح آگاهی برتر صعود کند. چاکراها در هر جایی که انرژی هوشمند در جریان باشد وجود دارند در زمین مراکزی است که مراکز اقتدار نامیده‌‌ می‌شود ‌‌این مرکز در حقیقت چاکرای سیاره‌ی ما هستند درانگلستان Glustonbury (کوه Shasta در امریکا) (Giza جایگاه اهرام ثلاثه مصرجایگاه همیشگی اساتید معنوی) و به تجربه‌های شخصی، کوه خضر نبی (در‌‌ ایران). 

    کالبد بدن ما و کالبد زمین مادرمان از قالبی ساخته شده که دارای مسیرهایی برای عبور انرژی کیهانی است‌‌ این مسیر در کالبد انرژی ما نادی‌ها (Nadis) گفته‌‌ می‌شود چنان که رگ‌ها و شریان‌ها در کالبد فیزیک خون را انتقال‌‌ می‌دهند. نادی‌ها نیز در حوزه‌ی انرژی بدن جریان‌های هوشمندی هستند که انرژی (پرانا) را انتقال‌‌ می‌دهند چاکراهای ما‌‌ این انرژی پراناها را دریافت کرده و در ادامه‌ی زندگی به ما نیرو‌‌ می‌رسانند نقطه‌‌ی تمرکز طیف‌های رنگی و ارتعاشات اُرا (حوزه‌ی انرژی) به شکل تشعشع نوری اطراف بدن است.

    ارتعاشات مثبت همیشه از طرف راست بدن به بالا‌‌ می رود. ارتعاشات منفی بدن از طرف چپ بدن به پایین رانده‌‌ می‌شوند. 

مسیر ارتعاشات مثبت

مسیر ارتعاشات منفی

  بارها و بارها در طول مشاوره‌ی درمانی خودم متوجه شدم که بعضی از بیماری‌ها که موجب عدم تعادل چاکراها شده و باعث فرورفتگی ‌‌یا انباشتگی‌ هاله گشته است در هنگام صحبت و مشاوره با جا به جایی انرژی، درمان شده‌اند‌. جا به جایی انرژی در (اُرا) با تغییر دیدها و نگرش‌ها که باعث خالی شدن ذهن از افکار پوچ، و با پر شدن از آگاهی‌های ناب و خالص‌ ‌ایجاد‌‌ می‌شود. ‌‌این گونه مواقع من دگرگونی عمیقی را از بخش درون و هسته‌ی انرژی به پیرامون آن‌‌ می‌دیدم راهبران معنوی و فرشتگان آسمانی بقیه‌ی کار را که افزودن رحمت و برکات به ظرف شفا بود انجام‌‌ می‌دادند، مراجعینم کلید بیداری و هشیاری و افکار مثبت را با صحبت‌های من دریافت‌‌ می‌کردند. همیشه روح‌های پاک و نگهبانان و شفادهندگان معنوی طرف راست بیمار ظاهر‌‌ می‌شدند. و در طرف چپ روح‌های تاریکی و شیطان و نطفه پدیده‌هایی مثل ناامیدی از الطاف الهی، ناباوری به وجود نیروهای شفابخش کیهانی و بدبینی‌ها و منفی‌گرایی‌ها را در ذهن بیمار‌‌ می‌کاشتند زمانی که بیماران انرژی مثبت را‌‌ می‌پذیرفتند گلبرگ‌های نیلوفران چاکراها ‌‌یکی ‌‌یکی باز‌‌ می‌شدند آنگاه فرکانس‌های مختلفی از انرژی را‌‌ می‌دیدم که از طریق صحبت‌هایم به طرف حوزه‌ی انرژی آنها پرتاب‌‌ می‌شود. سپس گلبرگ‌های باز شده‌ ‌این انرژی را با زیبایی و لطافت تمام از همدیگر عبور داده و تعادل لازم را به وجود‌‌ می‌آوردند وقتی انرژی از چاکراهای پست به طرف چاکرای تاج، گل نیلوفر هزار برگ‌‌ می‌رسید واقعاً‌ هاله‌های اشخاصی که رو به رویم بودند تماشایی بود رنگ‌های زیبا و نورانی تلألؤ خاصی پیدا‌‌ می‌کردند خصوصاً رنگ طلایی و بنفش کم‌رنگ که من مجذوب آنها‌‌ می‌شدم صورتم چنان نورانی‌‌ می‌شد که بیمارانم تعجب‌‌ می‌کردند آنها نمی‌دانستند که نور درون‌‌ ایشان در من منعکس شده است.  

    اگر شما بتوانید به شادی ناب دست پیدا کنید کودک درونتان متولد شده و بقیه‌ی راه تعالی را در نشئه‌ای الهی شناور خواهید بود.

   برای رسیدن به چنین حالتی باید مسیرهای انرژی شما پاک شوند تا انرژی بتواند به راحتی از آنها عبور کند. هر گاه شادی و مسرت به بیرون از بدن شما فوران کند، شفا صورت گرفته و در غیر ‌‌این صورت باید به طور جدی برای ترمیم مسیرهای آسیب دیده اقدام کنید تا به جوهر سلامتی مطلق دست پیدا کنید.

   سرور به صورت ناب در بدن کوانتوم مکانیکی ساکن‌‌ می‌باشد پس وجود دارد و در اختیار انسان است و شخص باید شعورِ لمس آن را در خود ‌‌ایجاد کند.

   هرگاه در هنگام مراقبه نور درخشانی ببینید که به شما نزدیک‌‌ می‌شود، سپس نامریی شده و نورهای کوچک‌تری به صورت ذرات ریز و پراکنده رؤیت شود شما آمادگی نشئگی در ‌‌یک سرور ناب را در خود به وجود آوردید شک نکنید و برای رسیدن به‌‌این حالت دلپذیـر مداومت نمایید. برای پاک کردن نادی‌ها و کانال‌های انرژی رسانی در بدن خود، از گوهرها و سنگ‌هایی که دارای انرژی ذخیره شده‌ی الهی هستند بهره بگیرید آنها در پاک‌سازی چاکراها و ‌‌ایجاد نشاط و شادمانی نقش مهمی دارند. گیاهان دارویی نیز شیوه‌ی مکملی برای رسیدن سریع‌تر به سلامتی هستند معمولاً‌‌ این محصولات طبیعی پراناهای زنده و فعال را در خود ذخیره‌‌ می‌کنند. به نظر من دقیقاً به همین دلیل است که هنگام استفاده از داروهای شیمیایی برای قسمتی از بدن، اعضای سالم نیز درگیر‌‌ می‌شوند چون عدم هوشمندی داروهای شیمیایی در‌‌یافتن محل دقیق بیماری موجب آسیب خوردن نقاط دیگر بدن نیز‌‌ می‌شود.

   البته بهتر است از گیاهان دارویی بیشتر به عنوان پیشگیری از بیماری‌ها و مقاوم‌سازی بدن استفاده کرد و موقع پیش آمدن خطر جدی به پزشکان متخصص مراجعه نمود.

   در مراکز‌‌ یا مؤسساتی که تکنیک‌های متعادل سازی چاکراها را انجام‌‌ می‌دهند حتماً قبلاً محل، توسط پاک ‌کننده‌هایی مثل عود و روغن‌های فرار و نمک پاک‌سازی شود. چون هنگام مراقبه که گل‌های نیلوفری چاکراها باز هستند و انعطاف ‌پذیری بیشتری دارند پدیده‌های نامبارک (ان‌تی‌تی) قادرند وارد بدن اتریک شده و بعد از لانه گزینی شروع به آسیب رسانی جدی بنمایند.. به (شکل 2و1ـ12) مراجعه شود. 

 

 

 

شکل 1-12

شکل2-12

حفره های ان تی تی 

آمادگی برای کار کردن روی چاکراها

بهتر است قبل از هر گونه مراقبه به نیت زدودن نیروهای منفی از روح و روان‌ ‌یک دوش گرفته و در پایان‌‌ یک مشت نمک در ‌‌یک لیتر آب ریخته و بعد از به هم زدن، آن را روی سر بریزید و سعی کنید آب نمک را به تمام ‌اندام‌ها برسانید. یک دقیقه صبر کنید بعد آب‌کشی کنید. حالا دارای آمادگی لازم برای مراقبه و وارد شدن به سطوح بالاتر آگاهی هستید.

   محراب، خلوت‌گاه عاشق با معشوق خویش است هنگامی که‌‌ می‌خواهید با پروردگارتان خلوت کنید، سعی کنید محلی مناسب و زیبا برای ‌‌این ملاقات در نظر بگیرید طبق‌‌آیین رهروان حقیقی طریقت الهی و پیران و قدیسین، بهتر است هر شخصی در منزل خویش جایی مقدس برای راز و نیاز با خدای خویش داشته باشد اگر امکان هیچ مکان مناسب نبود می‌توانید با تجسم ذهنی در گوشه‌ای از اتاق‌تان ‌‌این محراب را برای خود بسازید.

   برای پاک کردن محیط از ان‌تی‌تی‌ها و نیروهای منفی‌‌ می‌توانید عود و شمع روشن کنید. کریستال‌ها ‌‌یادتان نرود. کریستال‌ها خاصیت پاک‌کنندگی بسیار قوی دارند با استفاده از کریستال‌های پاک مثل کریستال کوارتز خودتان را با نور و انرژی الهی آن تطهیر نمایید.

    اگر امکان تهیه‌ی کریستال نباشد از ‌‌یک تکه سنگ نمک کریستالی برای خنثی کردن نیروهای منفی استفاده کنید. می‌توانید از سنگ نمک چراغ خواب درست کنید نور منعکس شده از داخل سنگ نمک قادر است محیط را از آلودگی‌های روانی پاک کند.

    هنگام نیایش همه‌ی‌ اندیشه‌ها و دانسته‌های قبلی را رها کنید همه‌ی‌‌ اینها خودِ خشنی از شما ساخته‌اند و تا رها نکنی و فنا نشوی به خویش الهی نخواهی رسید.

    برای زیبا کردن محیط محرابتان از گل‌های خوش رنگ و خوشبو استفاده کنید. حتماً پاک‌ترین و راحت‌ترین لباس‌تان را بپوشید و خودتان را زیباتر ببینید.

    استفاده از لباس‌هایی با پارچه‌ی نخی فرصت گرفتن پرانای بیشتری به پوست بدن شما‌‌ می‌دهد.

    قبل از شروع کار با چاکراها، بهتر است آشنایی اولیه با انرژی‌های اطرافتان به وسیله‌ی لمس انرژی داشته باشید.

   کف دست‌ها را هفت بار محکم و سریع به هم بمالید.

   نبضی را که در کف دست‌ها شروع به زدن‌‌ می‌کند احساس کنید.

   اگر احساس نکردید همین عمل را دوباره تکرار کنید.

   سپس کف دست‌ها را با فاصله دو سانتی‌متر از هم روبروی هم نگه داشته و حدود یک دقیقه صبر کنید وقتی گرما را بین کف دست‌ها احساس کردید کف دست‌ها را به آرامی حدود بیست سانتی متر از هم دور کنید دوباره دست‌ها را در فاصله‌ی دوسانتی متری هم نگه دارید. هفت بار ‌‌این عمل را تکرار کنید حالا‌‌ می‌توانید دست‌ها را سی تا چهل سانتی‌متر هم از هم دور کرده سپس نزدیک هم بکنید.

   بیشتر شما، انرژی را به صورت توده‌ای در حال مکش و ربایش احساس خواهید کرد حالا‌‌ می‌توانید از‌‌ این انرژی برای بهبود نارسایی‌های بدن خود استفاده کنید انرژی را به صورت توپی گرد در کف دست خویش گلوله کنید و با اطمینان کامل آن را به محل مورد نظرتان در بدن خود انتقال دهید. انتظار نداشته باشید بلافاصله مشکل حل شود یا درد قطع شود.

با تکرار و مداومت و با صبر و شکیبایی حتماً نتیجه‌ی دلخواه تان را خواهید گرفت. شما می توانید از این گلوله ی انرژی، برای بهبود رنج و آلام انسان ها نیز استفاده کنید، حتی اگر شخص مورد نظر در مکانی دور از شما باشد نیت کرده و انرژی گلوله شده را به سوی او پرتاب کنید. اگر نیت شما فقط از روی عشق و ایمان و خیرخواهی باشد یقین داشته باشید شاهد عملکرد مثبت آن خواهید بود .  

پروردگار مهربان، جهان را‌‌ آیه‌ای بر وجود خود‌‌ می‌داند. و آدمی را برای تأمل بر روی هر آفریده، فرا‌‌ می‌خواند. باشد که به درک خالق‌ ‌این آفریده نایل آیید.

هرگونه ارتباط معنوی و تأمل در نشانه‌های پروردگار (مراقبه یا Meditation) مدیتیشن نامیده‌‌ می‌شود.

   از جمله زیباترین مراقبه‌ها نیایش کردن است دیدن چاکراهای‌‌ یک نیایشگر واقعی، که مثل گل‌های نیلوفران در هفت رنگ گسترده شده و ملایک که بر ‌‌این گلبرگ‌ها در سجده هستند، بسیار تماشایی است و فرصت های زیادی برای  توضیح‌‌ می‌طلبد.

‌‌   یک روشن‌بین تمام ‌‌این رویدادها را که برای افراد معمولی در پوشش ضخیم حجاب است‌ می‌بیند.

    اکنون دوربین‌های مخصوص‌ هاله‌بینی نیز تا حدی‌‌ می‌تواند ‌‌این پدیده را به تصویر بکشد.

تفاوت بین بهشت و جهنم بیش از تار مویی نیست. در آغوش گرفتن بهشت خدا به معنی دست برداشتن از نظریات کاذب و همه را به چشم عشق دیدن است.

 

زیرنویس:

1.منابع انرژی حوزه‌ی انرژی پیرامون بدن.                          

2 . طبق دست نوشته های قدیمی هشتاد و هشت هزار چاکرا در بدن انسان وجود دارد .

3. برای آگاهی بیشتر‌‌ می‌توانید به  کتاب شفای کوانتومی دکتر دیپاک چوپرا مراجعه کنید. ‌‌ایشان در ‌‌این کتاب خاطر نشان کرده‌اند که داروهای مصنوعی ادراک و هوش لازم را جهت‌‌ یافتن محل دقیق بیماری در سطح بدن ندارند. من شخصاً به راهنمایی های شفا درمانی ایشان بر روی خودم و بسیاری از مراجعه کنندگان داوطلب عمل کرده و نتیجه­ی مثبت گرفتم، و نتایج تجربیاتم را برای عملکردی آسان تر در فصل 12 این کتاب بیان کردم .

 

 

 

 

  کتاب سایت اندیشه های آسمانی  نویسنده :عزیزه پورحسن طالاری

                ترجمه : رویا مجیدی

 

 

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم

بخش هشتم

bottom of page