top of page

عبور عاشقانه سرود لطیفی است که می سراید حکمت جاری را، یعنی زندگی زمینی انسان وهدف غایی او را که رسیدن به تکامل است.

 

عبور عاشقانه بررسی می کند نوع برخورد انسان را با حوادث گوناگون در مسیر زندگی های مکرر و  چگونگی استهلاک کارماها و در نهایت اشتیاق ذاتی او را به فنا شدن  در کل (وصل).

 

در عبور عاشقانه سعی می کنیم با ایجاد ارتعاشات مثبت  در برابر تشعشعات منفی که در حال حاضر حضور خود را اعلام می کنند به سلاح نور مجهز شده  و در پرتو آن به سوی سعادت حقیقی رهسپار شویم خوشبختانه درک و گسترش نور ممکن است و حتی بسیار آسان  ، دیدن هر چیزی به چشم عشق، عشقی بلاشرط، عدم عیب جویی و ریز بینی، دعای خیر در حق همدیگر و خوش بینی و سعی در پاکسازی لحظه به لحظه ی ذهن از آلودگی ها، جزء مباحثی است که در عبور عاشقانه مطرح خواهد شد و هدف این است که با ایجاد فضای مناسب برای تغییر و تحول های فردی، زمینه ای فراهم شود  برای تحول اذهان عمومی.

 

  در این صورت ساکنین کره ی خاکی شاهد خوشبختِ صلح جهانی  پایداری خواهند بود. غنودن در بهشتِ اکنون، حق مسلم ساکنین کره ی خاکی و امکان پذیر است چون شعورحاکم  بر هستی  که انرژی را راهبری و کنترل می کند درنهان هر انسان به ودیعه نهاده شده و هر کدام از ما به عنوان کاشفی داوطلب که می تواند کلید طلایی جهان های اسراری را بدست آورده و به عنوان هدیه ی معنوی و بلاشرط به مشتاقان حقیقت بسپارد. ماحصل این هوشمندی احساس وحدتی جاودانه و عظیم است با شبکه ی شعور کیهانی، که هر یک از ما نیز، به نوعی از جنس آن هستیم.

 

با آرزوی شادمانه ترین لحظه ها و سبکبال ترین ذهن ها برای شما

مباحث وب سایت :

 

1. بحث و بررسی تکنیک های خودشناسی و خداشناسی متداول در عصر کنونی و تلاش مداوم با یاری شما علاقمندان گرامی برای یافتن بهترین تکنیک که قادر باشد انسان را به سوی سعادت حقیقی پیش ببرد.

 

2. مبادله ی اطلاعاتی و نقد و بررسی علم روز برای علاقمندان

دوست دارم به همراه شما از هندسه ی مقدس، پلی به سرن (CERN) بزرگترین آزمایشگاه فیزیک   ذره ای جهان زده و از پژوهشگرانی که هر لحظه شگفتی جدید بر شگفتی های کشف شده ی قبلی  می افزایند، تقدیر و تشکر کنیم.

 

3.سنگ های درمانی

 معرفی سنگ های شفا بخش و چگونگی کاربرد آنها به منظور درمان با استفاده از انرژی های نهفته در کانی ها.

 

4. فرا درمانی با روش های گوناگون

مبحثی شیرین با شرح تجربه های حقیقی از افراد شفا یافته و آشنایی با هوشمندی حاکم بر جهان هستی و چگونگی وصل شدن به شبکه ی شعور کیهانی.

 

5.چاکراها (حوزه ی انرژیک پیرامون بدن)

چگونه لایه های لطیف خویش را سرشار از نور و انرژی ارزشمند نماییم تا قلبمان آماده ی نثار عشق و شفقت بیشتری شود.

 

6. انرژی دعاها

از طریق جذب ذرات عشق (پراناها)

 

7. انرژی مکان های بهینه و پراناهای مثبت و ارتباط با مددکاران معنوی و محافظانی که مشتاقانه و بلاشرط عشقشان را به شکل شفا یا گشایش مشکلات تقدیم می دارند .

 

انرژی مکان های بهینه و پراناهای مثبت

انرژی مکان های بهینه و پراناهای مثبت

انرژی دعاها

انرژی دعاها

چاکراها

چاکراها

سنگ های درمانی

سنگ های درمانی

Untitled.png

Untitled.png

bottom of page