top of page

رهیافت 4 تجسم خلاق

 

پاک‌سازی ذهن (نيک‌انديشی)

   زندگی جاويدان يک پايان ‌ناپذيری بی‌انتهاست. 

   آيا بهتر نيست در خيال خود بهترين صورت‌پذيری را نسبت به آن شکل بدهيم. چرا؟

چون مطمئن هستيم هر شکلی از‌ انديشه صُور حقيقی به خود‌‌ می‌گيرد پس‌...

   آيا بهتر نيست‌ انديشه‌هایی با ارتعاشات مثبت برای عاقبت به خيری خويش به وجود بياوريم؟

   هر فکر مثبتی که ما را احاطه‌‌ می‌کند موجود زنده‌ای است و عمر جاويدان دارد و تمام مسير تعالی مان، با ما‌‌ می‌ماند و چون چراغی کوچه‌های تنگ و تاريک ذهن را‌‌ می‌گشايد‌ و برعکس  وقتی انديشه‌های منفی که مستعد تکثير‌‌ هستند ما را احاطه‌‌ می‌کنند خوديت مان را از ما‌‌ می‌گيرند، آنها مالک و حاکم وجودمان‌‌ می‌شوند و محل مناسبی  برای ورود اِن‌تی‌تی‌ها (اولاد شيطان) به وجود‌‌ می‌آورند.

   افکار مثبت=توليد ارتعاشات مثبت=حضور فرشتگان و سلامتی روحی و روانی و خوشبختی دنيوی و رستگاری ابدی.

   افکار منفی=توليد ارتعاشات منفی=حضور شيطان و پيشبرد اهداف او در نابودی سلامتی روحی و روانی و در نتيجه فرو پاشيدن ايمان دنيوی و اخروی و غوطه‌ور شدن در تاريکي‌های ذهن.

    با کمی تمرين متوجه‌‌ می‌شويد که ميزان ارتعاشات مثبت، از افکار مثبت تا بي‌نهايت است. آيا اين ژرفای سعادت و خواسته‌ی قلبی يک موجود معنوی نمی‌باشد.

    آيا فقط خيالات و تصورات مثبت‌، فقط و فقط همين‌، آسان‌ترين راه رسيدن به سعادت دنيوی و اخروی نيست؟

تمرین

     هر کجا که هستيد محل کار، هنگام رانندگی، مهمانی، مطب دکتر، ذهن‌تان را از هر تشنجی آرام کنيد آنگاه بـذر يـک خـيال زيـبا را در بـسـتر دسـت  نيافتنی در محل مخصوص (به نام محل آراميدن خويش) بکاريد آرامگاه ذهنی رايگان است و همه آن را دارند. جایی که تهی از هر تشنج، تهی از هر گونه درد، تهی از هر گونه بدگمانی و وسواس است، در آن آرامگاه جان بذر يک خيال شادی برانگيز را کاشته و هر روز به مدت چند دقيقه با نوازش خيال آبياری کنيد.

    با کلماتی مثل خدايا شکر، به به من چقدر خوشبختم که ‌انديشه‌های مثبت دارم. من چقدر خوشبختم که در هر شرايطی‌‌ می‌توانم سپاسگزار ذات وحدانيت باشم من چقدر خوشبختم که در هر شرايطی‌‌ می‌توانم خودم را کنترل کنم. شاید بگویی دیگران نمی‌گذارند که من احساس مثبتی داشته باشم.

این سعادت عظیم را درک کن که افکار دیگران هیچ ربطی به تو ندارد. رفتار آنها به ارتعاشات خودشان بستگی دارد و بس.

لايه‌های درونی و بافت سيستماتيک عصبی طوری طراحی شده‌اند که آماده‌ی پروراندن ريشه‌های تکثير شده‌ی‌ انديشه‌ها و کلمات تکراری شما هستند در شروع باورتان نمی‌شود که شاهد چه اعجازی خواهيد بود تمامی بافت ذهنی‌ مانند برنامه ای به محلی از سيستم وجودی‌، که هيچ‌گونه آگاهی به آن نداريد وارد شده، و چون کليدی بر درهای بهشت، آن مکان را گشوده و  زيباترين و حقيقی‌ترين خوشبختی لايزال را به شما هدیه خواهد داد.

  مطمئن باشيد برای‌ اندازه‌گيریِ ميزان خوشبختی و برکت رسيده‌، مقايسه و سنجشی وجود نخواهد داشت

  و تو ‌‌ای جوينده‌ی راه رستگاری، شاهد اين رويداد حقيقی خواهی بود و لبريز احساس بديعِ بودن، بودنی خواستنی و مطلوب خواهی گشت و حتماً جوانه‌های اين سرشاری را از وجودت به ديگران و ديگران، به ديگرانی ديگر‌... تقديم خواهند کرد و تو به کانالی برای عبور عشق و خوشبختی و آگاهی الهی تبديل خواهی شد پس شروع کن به آوازهای عاشقانه و سپاس‌های بيکران و پرهيز کن از ناشکری و افکار منفی، خصوصاً خصومت‌ها، خصومت‌ها را از قلبت بيرون کن، هرگز به خودت اجازه ‌نده در مورد هيچ کس بد فکر کنی در افکارت، شخصی را محکوم نکن که همان لحظه بليط دوزخ را تهيه‌‌ می‌کنی دوزخ دنيوی و اخروی، و در کانال انتـظار بد ارتعاش آن با هـم‌نشـيـنانی بسـيار سـياه دل و آزار رسان وارد‌‌ می‌شوی، اين صف و کانال به قدری پر و مسدود از اين هم‌نشينان پـست وآزار دهنده‌‌ می‌شود که به هيچ عنوان راه برگشتی پيدا نخواهی کرد پس تا دير نشده، هر چه زودتر خودت را خلاص کن تمام بدبينی‌ها و بد‌انديشی‌ها و خصومت‌ها را در مورد اطرافيانت و حتی تمام مردم دنيا تعطيل کن از به کار بردن کلمات بد ارتعاش مثل اَه اَه چه بد شانسی، من چقدر بدبختم... يا... هيچ فايده‌‌ای ندارد... هيچ شانسی ندارم هيچ چاره‌‌ای ندارم... پرهيز کن حتماً پرهيز کن، مواظب باش چون با همين کلمات، خودت را به محيط متعفن و بد ارتعاش آنها پرتاب‌‌ می‌کنی و جهنمی را به تصوير‌‌ می‌کشی که عنکبوتی خون آشام در انتهای دالان تاريکِ آن تارهای مکنده‌ای تنيده و منتظر تو است و بلافاصله تو را از خويش تو مکيده و با نيش زهرآگينش سياهي‌ها و پليدي‌های درونی‌اش را در تو تزريق خواهد کرد و تو را چون معتادی بيمار و رنجور اسير دایمی قيد و  بندهای خويش خواهد نمود.

   به تجربه ثابت شده انرژی حاصل از رويدادهای منفی چه به شکل  ذهنی، چه به صورت عملی، در مکان ها باقی می مانند مثلاً در ذهن به کشتن کسی فکر کنی يا  عملاً کسی را بکشی در مکانی که اين فکر، يا اين قتل صورت‌‌ می‌گيرد حتی اگر شخصِ عامل فکر بد يا عامل قتل، مکان را ترک کرده باشد ارتعاش و نيروی منفی ايجاد شده از فکر شخص عامل، آنجا ماندگاری دارد و موجب ارتعاشات پستی مثل نفرت، انتقام، خشم و بيماري‌های روحی، روانی و جسمی‌‌ می‌شود و هر کس در آن مکان زندگی کند پيوسته همراه با اين ارتعاشات پست، تضعيف‌‌ می‌شود. پس چگونه با استفاده از انرژی‌های مثبت شناخته شده‌‌ می‌توان ‌‌این گونه مکان‌های آلوده را پاک کرد؟

  از کجا بفهميم مکانی که در آن هستيم ارتعاشات منفی دارد يا مثبت؟

  جواب:

  اگر با قرار گرفتن در مکانی درگير مسائل و افکار منفی‌‌ بشويم و مرتب خاطرات منفی سراغ‌مان بيايد و يا خشم و غضـب بر ما غـلبه کند و نگـرش ما برای بـندگان خـدا خصمانه باشد آن مکان نيروی منفی دارد. اگر با قرار گرفتن در مکانی احساس آرامش و مسرت دلپذيری داشته باشيم و روحاً و جسماً احساس بهبودی بکنيم و خاطرات شيـرين و عشق و خدمت به ديگران در ما اوج بگيرد و بتوانیم روحِ بخشش را در خود تقویت کنیم آن مکان دارای ارتعاشات مثبت است.

سئوال: مکان‌های آلوده را چگونه‌‌ می توان با استفاده از انرژی‌های مفيد شناخته شده پاک کرد؟

     جواب:

    1. ذکر گفتن دسته جمعی با صوت باعث پاک‌سازی محيط های آلوده‌‌ می‌شود[1].  

    2. با استفاده از روغن‌های فرار مثل روغن کندر،  رزماری و روغن ‌‌یاسمن.

    3. با روشن کردن عود خصوصاً عود صندل و عود کندر.

    4. پاشيدن نمک به گوشه و کنار خانه یا  می‌توانيد از يک تکه سنگ نمک يک چراغ خواب درست کرده و با آن محيط را پاک‌سازی کنيد.

      5. با استفاده از کانی‌ها و کريستال‌های پاک‌کننده، خصوصاً کريستال کوارتز سفيد (در  قسمت کريستال درمانی شرح داده شده است).

    6. تجسم نور سفيد و غوطه‌ور شدن در نور الهی (شرح کامل در رهیافت7).

    7. نگه‌داری و پرورش گياهان ، گل‌ها و حیوانات خوش ارتعاش در خانه.

   

 زیرنویس :

1.در شب‌های خاصی  مثل چهاردهم ماه که سطح انرژی جّو زمين بالا‌‌ می‌رود در مکان‌هایی که دارای انرژی‌های کثيف هستند اتفاق‌های بدتری‌‌ می‌افتند.

       ـــــ مثلاً در قمارخانه‌ها وجاهایی که مشروب‌‌ می‌خورند قتل صورت‌‌ می‌گيرد.

       ـــــ اشخاصی که حوزه‌ی انرژی‌شان بد‌ارتعاش است پستی و رذلی بيشتری پيدا‌‌ می‌کنند.

       ــــــ  بيماران روانی به شدت جنی شده (و دیوانگان زنجیر پاره‌‌ می‌کنند).

       ـــــ مسموميت‌های غذایی در اثر فعاليت پديده‌های منفی بيشتر‌‌ می‌شود.

      ــــ دستگاهای الکتريکی، هواپيماها، موبايل‌ها، دچار مشکل‌‌ می‌شوند.

      ـــــ مريض‌های پس از جراحی خونريزي‌های بيشتری پيدا‌‌ می‌کنند.

      ــــــ آب‌ها نیز انبساط پيدا کرده و جذر و مدها پديده‌هایی اسرار آميزتری به وجود‌‌ می‌آورند. 

 

 

 

 

 

 

 

 کتاب سایت اندیشه های آسمانی  نویسنده :عزیزه پورحسن طالاری

                ترجمه :رویا مجیدی

 

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

 

bottom of page