top of page
Search
  • آیا حاظرید صلح و دوستی را گسترش بدهید؟؟؟

Untitled

اولين قدم در گسترش صلح و دوستى با انسانها،صلح ودوستى با خويشتن است از ديدگاه جامع نيز اولين قدم در ايجاد صلح و دوستى در جوامع،توانايى ايجاد صلح و دوستی و عشق در خانواده است

🌺🌺🌺

آیا حاضرید بگویید همه برایم عزیز هستید، بدون در نظر گرفتن توانایی و ناتوانی، زشتی و زیبایی وسلامتی بیماری آنها؟؟؟

.آیا حاضرید با تمام تضادها آنها را بپذیرید و در آغوش بکشید.

حاضرید بدون نفرت از کسانی که شما را میازارند، دور بشوید ، ولی هرگز دریغ نکنید کمکهایتان را از آنها؟

آیا حاضرید با خودتان و با آنها صادق باشید؟؟؟

در اینصورت شما حرمت انسان بودن را پاس داشتیدو می توانیدبا نیروی مثبت خود در جوامع

!!! صلح و دوستی را ایجاد کنید

ناهید

8 views0 comments

Recent Posts

See All

کوچولوی گمشده در جنگل

دیروز متوجه خبری فوری درآفتون بلادت شدم که مرا ملتهب ونگران کرد دختر بچه شش ساله ای در جنگل گم شده بود تلاش والدین دخترک بهمراه مامورین و سگهای مهربان پلیس هنوز ثمری نداشته بود و مردم عادی نیز به یاری

خاطرت را دوست دارم

با تو خوبم با تو شادم روبهبودیه حالم بامنی اینجا و انجا در عبور از هردو عالم وقتی نیستی خاطر تو توی ایون نگاهم درکنار من نشسته خاطرت را دوست دارم در بلوغ با

با من حرف بزن

با درود و آرزوی شادیهای بی پایان برای همه شما ساکنان کره زیبایمان زمین همسیاره عزیز عشق و برکت برای تو بلا شرط و بیدلیل یهویی از عشق شماها پر شدم و دلم خواست باران دعاهایم را چون بارانهای بهاری برویت

bottom of page