top of page
Search
  • oboreasheghaneh

شب یلدا

...بوی یلدا را میشنوی؟انتهای خیابان. ...باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان .... قراری طولانی به بلندای یک شب ....شب عشق بازی برگ و برف ....پاییز چمدان به دست ایستاده ....عزم رفتن دارد ..آسمان بغض میکند ...میبارد...خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست ....داشتنیست ..چند روزی بیشتر مهلت ماندن میدهد آخرین نگاه بارانی اش را به درختان عریان میدوزد ..دستی تکان میدهد ......قدمی برمیدارد سنگین و سرد

....کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز... که....تمام میشود پاییز ای آبستن روزهای عاشقی ...رفتنت به خیر ..سفرت بی خطرم

8 views0 comments

Recent Posts

See All

کوچولوی گمشده در جنگل

دیروز متوجه خبری فوری درآفتون بلادت شدم که مرا ملتهب ونگران کرد دختر بچه شش ساله ای در جنگل گم شده بود تلاش والدین دخترک بهمراه مامورین و سگهای مهربان پلیس هنوز ثمری نداشته بود و مردم عادی نیز به یاری

خاطرت را دوست دارم

با تو خوبم با تو شادم روبهبودیه حالم بامنی اینجا و انجا در عبور از هردو عالم وقتی نیستی خاطر تو توی ایون نگاهم درکنار من نشسته خاطرت را دوست دارم در بلوغ با

با من حرف بزن

با درود و آرزوی شادیهای بی پایان برای همه شما ساکنان کره زیبایمان زمین همسیاره عزیز عشق و برکت برای تو بلا شرط و بیدلیل یهویی از عشق شماها پر شدم و دلم خواست باران دعاهایم را چون بارانهای بهاری برویت

bottom of page