top of page
Search
  • oboreasheghaneh

وه چه مشتاق خودم بودم من

پشت پرده کسی است، کسی که همه ی عارفان او را می جویند.امشب پرده افتاد و من با خودم روبرو شدم. آه که چه شب هایی در نیایش های عاشقانه ام تا سحرگاهان، از لای درز این پرده تو رامی جستم تا که سر می خوردم وه چه دنبالم خودم وه چه مشتاق خودم بودم من و تو اکنون بدان، که بدنبال خودت می گردی و پی خویش الهیت دوانی

بمان در مسیر بادی که از مهرت می وزد بمان تا بوی مهربانی هایت پر کند هرآنچه را که هنوز خالیست در دیده و دل از عشق و زیبایی و دستم را همچنان بگیر تو در حفاظت این حلقه خواهی رست از هر آنچه غیر از مهر است.
اثر عزیزه پورحسن طالاری (ناهید)

2 views0 comments

Recent Posts

See All

کوچولوی گمشده در جنگل

دیروز متوجه خبری فوری درآفتون بلادت شدم که مرا ملتهب ونگران کرد دختر بچه شش ساله ای در جنگل گم شده بود تلاش والدین دخترک بهمراه مامورین و سگهای مهربان پلیس هنوز ثمری نداشته بود و مردم عادی نیز به یاری

خاطرت را دوست دارم

با تو خوبم با تو شادم روبهبودیه حالم بامنی اینجا و انجا در عبور از هردو عالم وقتی نیستی خاطر تو توی ایون نگاهم درکنار من نشسته خاطرت را دوست دارم در بلوغ با

با من حرف بزن

با درود و آرزوی شادیهای بی پایان برای همه شما ساکنان کره زیبایمان زمین همسیاره عزیز عشق و برکت برای تو بلا شرط و بیدلیل یهویی از عشق شماها پر شدم و دلم خواست باران دعاهایم را چون بارانهای بهاری برویت

bottom of page