top of page
Search
  • oboreasheghaneh

بمناسبت سخنرانی استیون ویلیام هاوکینگ در استکهلم. دوشنبه 24.08.2015

از دیرباز بعد از مطالعه ی کتابهایی در مورد کیهان شناسی و فیزیک کوانتوم و شرکت در کلاس های متفرقه در مورد این علم، دوست داشتم آگاهی های رسیده را با علاقمندان در میان گذاشته و به این وسیله بتوانم پیوسته یاد بگیرم و یاد بدهم ولی در کشور من نمی شود درباره ی علمی که منجر به شناخت جدیدی در مورد کهکشان ها، خدا و انسان می شود بیشتر از حد سنتی آن سخن راند و این جرم بزرگی محسوب می شود.

کتاب هایم را به شعر نوشتم و سعی کردم پیغام خود را بوسیله ی شعر منتقل کنم.

حالا، اینجا، امیدوارم بوسیله گفتگو با شما علاقمندان گام های مفیدتری بردارم.کهکشانهای خوشه‌‌ای


روح مـاده تـک سـوار رخـش بــود

رخش در ‌‌این بحث رازی می­گشود[1]

نقـشـی از نیـرو چنـان پـرداخـتـند

قـالبـی از جـنـس نـیـرو سـاخـتـنـد 2

هر چه نـیـرو ذره را هـل‌‌ مـی‌دهـد

ذره بـر خـود شکـلی از کـل‌‌ مـی‌دهد3

گر چه دانش جوهری خاصِِّ خداست

چـالـش ذره خـودش بحـثی جداسـت4

در کـوانـتــوم ذره‌هـا را‌‌ یـافـتـنـد5

هـوشــمـنــدانـه بـدان پـرداخــتـنـد

شـمـس و مـولانـا بــه علم ذره‌هـا6

فاش كـردن رازها از پـرده­هـا

گپـلـر و گـالـیـله نـیز آگـه شـدنـد7

خـادمـیـن مخـلـص درگـه شـدنـد

سـاری وجـاری سـت اهــداف خـدا

راز کـیــهـان راز انـسـان مـرحـبـا

از مـحـبـت سـرسرایـی ســاخـتـه

بـازوان بـر شـانــه‌هـا ‌انـداخـتـنه

هفـت عـابد با تـنی نـیلــوفـری8

حـجله داران سـرای دیگری

خوشـه‌هـای کهـکـشــان­های9­ بلور

کثرتی باشـد ز وحــدت، تا ســرور

هـیـأت اشـیـا نـمــودِ ذات اوســت

اتـحاد شکل و هیأت بس نکوست10

هیأت و شـکل از ضرورت گشـته پیر

لیک روحـی نـوجوان داده اثـیــر11

هـر چه کـالبـد بگسـلد از روزگار

نـوجوان‌تر‌‌ می‌شـود جـان چون بهار12

زیرنویس:

1. کارلوس کاستاندا نویسنده ی رمان های عرفان می گوید (رخش = نیرو= نیرو = روح ماده است = ماده = ذره).

2. در نیرو سرشتی کوانتومی (دیناسیم ) است، نیرو و انرژی اولیه که موجب حرکت ذره می­شود خاص خداوند است و حرکت جوهری ذره بنا بر خواست و اراده ی خداوند است حرکت عرضی خاص روح فردی.

3. اراده ی خداوندی ذره را راه می برد.

4. حرکت جوهری خاص خداوند است و ذره، حرکت عرضی دارد.

5. کوانتوم.

6. دو بزرگ مرد معنوی عالم در قرن هفتم هجري.

7. دو بزرگ مرد دانش نجوم در قرن هفدهم میلادی.

8. چاکرای نیلوفری در کالبدهای مادی.

9. کهکشان های خوشه ای.

10. روح خداوند که به صورت اراده­ی الهی در پس هر روح فردی قرار دارد و وقتی به تعادل برسد به وحدت می‌رسد.

11. آنتروپی = بی نظمی در اتم های یک سیستم در سامانه که موجب فرسودگی می شود (در کوانتوم کهولت و سالخوردگی در اثر گذشت زمان).

12. برابر آنتروپی، نگانتروپی است که روح انسان از قانون نگانتروپی تبعیت می‌کند؛ (یعنی با گذشت زمان جوان تر و پر انرژی تر می شود).

اثر عزیزه پورحسن طالاری (ناهید)

2 views0 comments

Recent Posts

See All

کوچولوی گمشده در جنگل

دیروز متوجه خبری فوری درآفتون بلادت شدم که مرا ملتهب ونگران کرد دختر بچه شش ساله ای در جنگل گم شده بود تلاش والدین دخترک بهمراه مامورین و سگهای مهربان پلیس هنوز ثمری نداشته بود و مردم عادی نیز به یاری

خاطرت را دوست دارم

با تو خوبم با تو شادم روبهبودیه حالم بامنی اینجا و انجا در عبور از هردو عالم وقتی نیستی خاطر تو توی ایون نگاهم درکنار من نشسته خاطرت را دوست دارم در بلوغ با

با من حرف بزن

با درود و آرزوی شادیهای بی پایان برای همه شما ساکنان کره زیبایمان زمین همسیاره عزیز عشق و برکت برای تو بلا شرط و بیدلیل یهویی از عشق شماها پر شدم و دلم خواست باران دعاهایم را چون بارانهای بهاری برویت

bottom of page